top of page

Alisa AI ร่วมแชร์มุมมองในงาน Bangkok AI #13 New World Order of Generative AI

Alisa AI ร่วมงาน "New World Order of Generative AI"ของ Bangkok AI ครั้งที่ 13

สนทนาในหัวข้อ “ระเบียบโลกใหม่ เมื่อ Generative AI บีบให้เราต้องปรับตัว”

โดยคุณจรัญพัฒณ์ บุญยัง เป็นตัวแทนทีมผู้พัฒนาอลิสา พูดในช่วงหัวข้อ "Alisa Generative Ai ผู้ช่วยส่วนตัวในโลกที่ซับซ้อนและวุ่นวาย" ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนในวงการเกี่ยวกับ ระเบียบโลกใหม่แห่ง Generative AIที่บีบให้เราต้องปรับตัว พร้อมพูดคุยกับชุมชน AI ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566Comments


bottom of page