top of page
it-job-detail-top.jpg

กองบรรณาธิการ

หนึ่งในตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัท มุ่งเน้น ค้นหา ผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

 รายละเอียดงาน
  1. แก้ไขคำผิดที่ปรากฏในวรรณกรรมให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

  2. ปรับสำนวนวรรณกรรมให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

  3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานแปล ก่อนเผยแพร่ลงเว็บไซต์ เช่นการจัดวางหน้ากระดาษ, ขนาดตัวอักษร, การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ

  4. ติดตามความเคลื่อนไหวจากนักแปลวรรณกรรมที่ดูแล เพื่อนำวรรณกรรมมาตรวจสอบก่อนเผยแพร่ลงเว็บไซต์

  5. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

  6. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน

 คุณสมบัติ
  1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. มีความรู้ทางด้านหลักภาษาเป็นอย่างดีและมีความละเอียด รอบคอบในการตรวจงาน

  3. ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page