top of page
it-job-detail-top.jpg

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ภาษาอังกฤษ)

หนึ่งในตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัท มุ่งเน้น ค้นหา ผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับ

พัฒนาและต่อยอดวรรณกรรมไทยสู่ต่างประเทศ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่

เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

 รายละเอียดงาน
  1. สรุปนิยายแปลทุกเรื่องของบริษัทในเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. แก้ไขคำผิดที่ปรากฏในนิยายให้ถูกต้อง

  3. ปรับสำนวนนิยายให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง

  4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานแปล ก่อนเผยแพร่ลงเว็บไซต์

  5. ติดตามความเคลื่อนไหว และปรับปรุง ของวรรณกรรมที่ดูแล

  6. จัดทำรายงานการประชุมภายในแผนก

 คุณสมบัติ
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านกองบรรณาธิการ นิตยสาร  สิ่งพิมพ์ หรือหนังสือนิยาย อย่างน้อย 1 ปี

  4. คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page