top of page
it-job-detail-top.jpg

บรรณาธิการ (ภาษาจีน)

หนึ่งในตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัท มุ่งเน้น ค้นหา ผลิตงานวรรณกรรมร่วมสมัยที่ติดอันดับ

วรรณกรรมแปลจาก จีน ไต้หวัน และผลงานอื่นๆอีกมากมาย

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่

เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

 รายละเอียดงาน
 1. ตรวจสอบและรับผิดชอบ  กระบวนการผลิตก่อนเผยแพร่ออกสู่เว็บไซต์

 2. จัดทำรวบรวมผลงานแปล, ตรวจแก้ภาษา , ควบคุมเนื้อหาและภาพประกอบ

 3. ตรวจสอบรวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดหลังการเผยแพร่

 4. เป็นผู้วางแผนงาน และเป้าหมายของกองบรรณาธิการ

 5. หาข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจจากแหล่งต่าง ๆ และทำสรุปข้อมูลเพื่อเสนอพิจารณา

 6. ติดต่อสำนักพิมพ์ต่างประเทศเจ้าของลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

 7. จัดหาและดูแลนักแปลพร้อม ตรวจสอบผลงานแปล , ภาพประกอบต่างๆ

 8. ควบคุมการเปิดเรื่องและจัดการไฟล์งานเพื่อลงบนเว็บไซต์

 9. ติดตามความเคลื่อนไหวและการปรับปรุงของวรรณกรรมที่ดูแล

 คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์ วรรณกรรม หรือเกี่ยวสาชาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านกองบรรณาธิการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ หรือหนังสือนิยาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะทางด้านภาษาจีน ในระดับดี HSK ระดับ 5 ขึ้นไป

 4. มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาที่ดีในการประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 5. มีความตั้งใจสูง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานภายใต้ความกดดันได้

 6. สามารถทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page