top of page
it-job-detail-top.jpg

IT/Application Support

ตำแหน่งงานนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้ความสามารถเฉพาะด้าน พร้อมพัฒนาเพื่อก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังกล่าว นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่

เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

 รายละเอียดงาน
 1. ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์คออมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค CCTV

 2. ดูแลงานบริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ให้กับผู้ใช้งาน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software พื้นฐานให้กับผู้ใช้งาน

 3. แก้ไขปัญหา Network เบื้องต้น

 4. ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 5. ดูแลข้อมูลและแสกนไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 6. สามารถวิคราะห์ปัญหา Application ได้ในเบื้องต้น

 7. เข้าใจกระบวนการทำงานของ Application ได้เป็นอย่างดี

 8. ทำงานร่วมแผนกและจัดประชุมเพื่อการพัฒนาโปรแกรม และงานที่ได้รับมอบหมาย

 9. จัดทำ Presentation เพื่อสรุปปัญหาของ Application ได้

 คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบดี กระตือรือร้น และสามารถทำงานเชิงรุกได้ดี

 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page