top of page
it-job-detail-top.jpg

Project Manager

เป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย คิด วิเคราะห์ หาสิ่งใหม่ให้แก่บริษัท บริหาร Project ให้สำเร็จ

พร้อมสร้างพลังบวกให้แก่ทีมงานและองค์กร

นี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เรากำลังรอคนที่มีความสามารถเช่นคุณอยู่

 รายละเอียดงาน
 1. ออกแบบ และพัฒนา Web-based Application, HTML 5, CSS, java script, php

 2. มีความสามารถในการใช้งาน Code Igniter Framework จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 3. เขียน Code ในส่วนของ Server-side และ เชื่อมต่อกับ Database

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Code ส่วนของ Server-side มีความปลอดภัยและปราศจากช่องโหว่ต่าง ๆ

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Code ส่วนของ Server-side เหมาะกับปริมาณการรับส่งข้อมูลจำนวนมาก ๆ ได้

 6. Deploy Code ให้เข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้บริการได้

 7. Seniorสามารถเขียน Business Process และให้รับ-ส่งข้อมูลกับหน้า Frontend และจัดทำแผนการทำงานภายในทีมได้

 คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 3. หากมีความรู้เกี่ยวกับ Git จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. หากมีความรู้เกี่ยวกับ AWS จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี (**สำหรับ senior ขึ้นไป)

 6. มีประสบการณ์งานด้านการบริหารโครงการ (**สำหรับ senior ขึ้นไป)

 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานทำงานและเพื่อนร่วมงาน

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page