top of page
it-job-detail-top.jpg

Salesperson

 ตำแหน่งนี้เหมาะกับ ผู้ที่รักงานขายและบริการ มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย พร้อมมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายของตัวเอง

 
ายละเอียดงาน
  1. วางแผน และบริหารยอดขายกลุ่มลูกค้า ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทวางไว้

  2. ขยายฐานลูกค้า ดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาที่กำหนด ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

  3. นำเสนอบริการของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

 คุณสมบัติ
  1. ไม่จำกัดเพศ-อายุ

  2. รักงานขายและบริการ

  3. โดดเด่นในด้านการสร้างความสัมพันธ์

  4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page