top of page
it-job-detail-top.jpg

Social Administrator

ตำแหน่งงานนี้ เป็นตำแหน่งที่ต้องบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

 รายละเอียดงาน
  1. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของ Social Media และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และตอบคำถามที่ลูกค้าต้องการทราบ

  2. ดูแลบริการหลังการขายให้กับลูกค้า  พร้อมทั้งแก้ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียน

  3. อัพเดทข่าวสาร  ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ผ่านทางสื่อออนไลน์

  4. ดูแลลูกค้าในช่องสื่อ Social Media

  5. ติดตามปัญหาที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าของเรา  และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  6. จัดทำใบขอซื้อ (PR) / ใบขอจ้าง

 คุณสมบัติ
  1. อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

  2. มีประสบการณ์การให้บริการลูกค้า (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อสำนักงาน

อีเมลล์ : Hr@Kawebook.com

โทรศัพท์ : 094-3047887

bottom of page